Przystąpiliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja procesu produkcyjnego oparta na zmianie technologii wytwarzania wymagająca dostosowania pomieszczenia do uruchomienia linii produkcyjnej technologii SMD mająca na celu rozwój firmy” .

Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.01.02.01-00-124/08-00.